24 nov 2006 16:00

Huur voor federale overheidsdiensten

Goedkeuring van huurvoorstellen voor federale overheidsdiensten

Goedkeuring van huurvoorstellen voor federale overheidsdiensten

De ministerraad ging akkoord met de voorstellen van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie der gebouwen te belasten met een aantal huurovereenkomsten: - de huur van 21 parkeerplaatsen op de City parking, place Léopold 20 in Namen voor de gerechtelijke diensten. - de huur van bijkomende ruimte in het complex Kroontuinen voor de Federale politie in Brussel. Het gaat om de gebouwen D, E, een deel van gebouw F in het complex voor de diensten van de Commissaris-generaal, het commando van de Algemene directie bestuurlijke politie en Algemene directie operationele ondersteuning, de geneeskundige dienst van de Federale Politie van Brussel en het commando Logistieke Directie materiële middelen. - de huur van kantoren, archiefruimte en parkeerplaatsen in de Waterloolaan 76 in Brussel voor FOD Justitie.