13 jan 2023 19:34

Huurovereenkomst voor de FOD Financiën, de FOD Economie en het FAVV

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het afsluiten van een huurovereenkomst voor de FOD Financiën, de FOD Economie en het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

De Regie der Gebouwen huurt sinds 2005 een deel van het kantoorgebouw "Zuiderpoort" in Gent, waar momenteel de diensten van de FOD Financiën, de FOD Economie en het FAVV zijn gehuisvest. Aangezien de huidige huurovereenkomst afloopt op 15 mei 2023, wordt een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor een periode van twaalf jaar.

Voor de FOD Financiën huurt de Regie der Gebouwen eveneens het gebouw "Ter Plaeten" in Gent, en dit nog tot 12 november 2027. Deze huurovereenkomst wordt niet langer behouden. De Regie der Gebouwen zet haar rationalisatie voort om haar doelstellingen te bereiken.