27 apr 2007 17:00

Huurovereenkomsten Regie der gebouwen

Lijst van de huurovereenkomsten voor administratieve en logistieke gebouwen afgesloten door de Regie der Gebouwen en overgedragen aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezones

Lijst van de huurovereenkomsten voor administratieve en logistieke gebouwen afgesloten door de Regie der Gebouwen en overgedragen aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezones

Minister van Financiën Didier Reynders legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de aangepaste lijst vaststelt van de huurovereenkomsten voor administratieve en logistieke gebouwen en terreinen die de Regie der Gebouwen heeft afgesloten en die aan de gemeenten en de meergemeentenpolitiezones worden overgedragen. (wijziging van kb van 7 september 2003)