14 jan 2022 18:30

ICT-overheidsopdracht voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht voor de bestelling van de Vaultspeed-consultancyprestaties voor de stafdienst ICT van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Vaultspeed is de software die ETL-scripts (Extract Transform Load) genereert: gegevens worden uit een brondatabase of een bronbestand gehaald, getransformeerd om ze beter te kunnen gebruiken voor statistieken en reporting, en in een Datawarehouse-database geüpload.

De opdracht wordt afgesloten voor een duur van vier jaar op basis van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.