28 okt 2022 17:53

ICT-overheidsopdracht voor het Nationaal Crisiscentrum

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de opstart van een overheidsopdracht voor vier jaar met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor de dienstverlening van gespecialiseerde ICT-diensten voor het Nationaal Crisiscentrum. 

De overheidsopdracht betreft de ontwikkeling, verfijning en ondersteuning bij de exploitatiediensten en bestaat uit elf percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op de aankoop van gespecialiseerde ICT-diensten. De overheidsopdracht zal worden geplaatst via een openbare procedure.

Het Nationaal Crisiscentrum heeft immers verschillende grote projecten lopen waarvoor de behoeften aan ICT-diensten aanzienlijk zijn. In het kader van het Europees plan voor herstel en veerkracht, alsook de Europese PNR- en ETIAS-projecten, werd voor het Nationaal Crisiscentrum een budget voorzien om zijn toepassingen en IT-omgeving gedeeltelijk te onderhouden en verder te ontwikkelen.