23 dec 2008 11:00

ICT-shared services

Uitbreiding van de back-upstructuur en versterking van het netwerk van de ICT-infrastructuur voor shared services

Uitbreiding van de back-upstructuur en versterking van het netwerk van de ICT-infrastructuur voor shared services

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet ingestemd met de toekenning van twee overheidsopdrachten voor de uitbreiding van de back-upstructuur en de versterking van het netwerk van de ICT-infrastructuur voor shared services van de federale overheidsdiensten. Sinds 2004 is het aantal aangeboden diensten en overheidsdiensten die op het netwerk zijn aangesloten toegenomen. Beide overheidsopdrachten worden toegekend aan de firma SIS.

De eerste overheidsopdracht betreft de uitbreiding van de back-upstructuur zodat de gegevens onder alle omstandigheden onbeperkt kunnen worden opgeslagen en opgehaald. De tweede opdracht betreft de versterking van het netwerk, zodat de shared services van de federale overheid Fedcom, e-premier en andere toepassingen zonder problemen kunnen functioneren.