13 jun 2008 11:23

ICT toepassingen Mammoet en MACH bij FOD Justitie

Onderhoud van de toepassingen Mammoet en MACH bij Justitie

Onderhoud van de toepassingen Mammoet en MACH bij Justitie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen om overheidsopdrachten met onderhandelingsprocedure uit te schrijven voor het onderhoud van de toepassingen Mammoet en MACH in 2008 en 2009 door de firma Axylis.

Mammoet is een van de belangrijkste ICT toepassingen die de rechterlijke orde gebruikt. Ze bestaat sinds 10 jaar en dient om de politieparketten, de politierechtbanken en de vredegerechten volledig te automatiseren. Ze werd gebouwd door Axylis die voor het onderhoud instaat.

FOD Justitie is de toepassing Mammoet volledig aan het moderniseren. Dat project heet MACH (Mammoet central hosting). De toepassing wordt op een krachtige centrale hardware gecentraliseerd, de coderingen geharmoniseerd en er komt een centrale afdrukeenheid. De opdracht om MACH uit te voeren en uit te breiden werd toevertrouwd aan de firma Axylis.

Voor het onderhoud van beide toepassingen ging de ministerraad ermee akkoord de onderhandelingen met de firma Axylis aan te vatten voor twee contracten: een voor 2008 en een voor 2009.