28 mrt 2014 17:41

Identificatie- en registratieregels voor varkens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een identificatie- en registratieregeling voor varkens en de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven invoert. 

Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2008/71/EG van de Raad van 15 juli 2008 met betrekking tot de identificatie en de registratie van varkens in Belgisch recht om. De identificatie en de registratie van varkens zijn essentieel voor de traceerbaarheid in de voedselketen en voor de controle en de bestrijding van ziekten. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt in detail de regels voor het identificeren en het registreren van varkens:

  • de verplichte registratie van de veehouder en zijn veehouderij in de databank SANITEL, met alle kenmerken
  • de toelatingsvoorwaarden voor een varkensbedrijf
  • het identificeren van varkens met erkende identificatiemiddelen (oormerken)
  • het bijhouden van een bedrijfsregister
  • het registreren van alle verplaatsingen van varkens 

Het ontwerp bestaat ook uit een meer technisch luik dat de financiering van de kosten regelt die verband houden met het identificatiebeheer van de varkens en andere dieren. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.