20 apr 2007 17:00

Identificatie van honden

Aanduiding van het bedrijf dat de gegevensbank over honden beheert

Aanduiding van het bedrijf dat de gegevensbank over honden beheert

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de bevoegdheid om een bedrijf aan te duiden voor het beheer van de gegevensbank met de registratie van honden aan de minister toevertrouwt. Eigenaars van honden zijn verplicht hun dieren te laten registreren en identificeren. Het beheer van de gegevensbank werd toevertrouwd aan de Belgische vereniging voor identificatie van honden. Die kon volgens het koninklijk besluit van 28 mei 2004 beroep doen op een bedrijf voor het beheer van de databank. De bevoegdheid om dat bedrijf aan te duiden, wordt nu toegekend aan de minister in plaats van aan de vereniging.