29 jun 2004 15:00

Illegale hondenkwekerij opgedoekt

Inspecteurdierenartsen van de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid hebben in samenwerking met de politie van Aalst een illegale hondenkwekerij ontruimd.
Alle 34 aanwezige honden worden vandaag overgebracht naar drie dierenasielen.

Inspecteurdierenartsen van de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid hebben in samenwerking met de politie van Aalst een illegale hondenkwekerij ontruimd. Alle 34 aanwezige honden worden vandaag overgebracht naar drie dierenasielen.

Inspecteurdierenartsen van de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid hebben in samenwerking met de politie van Aalst een illegale hondenkwekerij ontruimd. Alle 34 aanwezige honden worden vandaag overgebracht naar drie dierenasielen. Voor de uitbating van een hondenkwekerij waar jaarlijks meer dan twee nestjes geboren worden is sedert 1997 een erkenning door de minister bevoegd voor dierenwelzijn,vereist. De erkenning van deze hondenkwekerij werd vorig jaar ingetrokken omdat ze niet meer aan de erkenningvoorwaarden voldeed en er herhaaldelijk dierenwelzijnovertredingen werden vastgesteld. De eigenaar had recent zijn activiteiten hervat zonder zich aan de wettelijke regels te houden. De honden zullen na de nodige veterinaire verzorging en na identificatie met een microchip door de asielen ter adoptie aangeboden worden. Het vervoer van de dieren wordt verzekerd door de vzw "Greyhounds in nood" die over een modern uitgerust vervoermiddel beschikt. De honden worden verdeeld over de volgende asielen: het asiel van Wortegem-Petegem ontfermt zich over 14 honden; dat van Sint-Niklaas neemt er 10 op en het asiel van Zwevegem zorgt voor de overige 10 honden. De meeste honden zijn jonger dan twee jaar en kunnen eerstdaags in de asielen bezocht worden. Voor meer informatie: Dr. Van Tilburgh:0475/63.04.89