27 jan 2010 16:35

IMF

Verbindingsbureau van het IMF in Brussel

Verbindingsbureau van het IMF in Brussel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen het Internationaal Monetair Fonds en het Koninkrijk België inzake de vestiging in België van een verbindingsbureau van deze organisatie (Brussel, 16 maart 2004).

Het akkoord tussen het België en het IMF verduidelijkt de voorrechten en de immuniteiten die niet door het Verdrag van 1947 werden bepaald en die België toekent met het oog op de goede werking van het verbindingsbureau.

In navolging van de Wereldbank, waarmee België reeds in 1999 een zetelakkoord had gesloten, besliste het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om op zijn beurt een verbindingsbureau te vestigen in Brussel. De beslissing werd genomen in het licht van de uitbreiding van de Europese Unie.

Aangezien het IMF een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties is geniet het IMF-verbindingsbureau in België van de voorrechten en immuniteiten vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties over de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, aangenomen te New York op 21 november 1947.