10 nov 2023 21:01

Implementatie van de spending reviews binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand de implementatie van de spending reviews binnen de federale overheid goed.

De nota van de staatssecretaris voor Begroting geeft uitvoering aan het regeerakkoord, de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad van 2018 en 2019, en van het implementatieplan Recovery and Resilience Facility (RRF). De nota omvat een inhoudelijke monitoring van de resultaten van de reeds in 2021, 2022 en 2023 uitgevoerde spending review-projecten en de selectie van twee nieuwe spending review-onderwerpen voor 2024 (doeltreffendheid van de federale R&D-steun / overzicht van de subsidies).