16 jul 2021 17:54

Implementatie van een uniek digitaal consumentenplatform

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker akte van het voorstel om een uniek digitaal consumentenplatform op te zetten (ConsumerConnect).

Het voorstel bestaat in de oprichting van een centraal platform (uniek loket) voor de (digitale) dienstverlening in verband met consumentenbescherming. De bedoeling van dit unieke platform is om alle informatie duidelijk te bundelen voor de consument en een uniek loket op te richten voor klachten en meldingen door de verschillende bevoegde federale instanties met elkaar in verbinding te stellen.

Alle Belgische consumenten kunnen op dit platform terecht voor de volgende dienstverlening:

  • informatie verkrijgen over consumentenbescherming, -rechten en -plichten (bv. garantie, reizen, car-pass, verzekeringen, consumentenbedrog, veiligheid)
  • vragen over consumentenbescherming indienen en die opvolgen tot de bevoegde dienst of administratie hierop een adequaat antwoord geeft
  • eenvoudigermeldingen of klachten indienen over consumentenbescherming, -rechten en - plichten. Klachten zullen indien nodig rechtstreeks overgemaakt worden aan het parket, de Economische Inspectie of andere inspectiediensten

De ministerraad stemt in met de lancering van een overheidsopdracht voor de haalbaarheidsstudie wanneer deze middelen vrijgemaakt worden bij begrotingsopmaak en vervolgens van een tweede overheidsopdracht voor de begeleiding van de verdere uitvoering van het project, beide volgens de gunningsprocedure met onderhandeling.