02 sep 2022 15:12

Implementatie van het unieke digitale consumentenplatform Consumerconnect

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker akte van een haalbaarheidsstudie over de implementatie van het unieke digitale consumentenplatform Consumerconnect.

Consumerconnect is een centraal digitaal platform dat werkt als toegangspoort tot informatie over en diensten voor consumentenbescherming. Dit unieke consumentenplatform heeft vijf overkoepelende doelstellingen:

  • klantgerichtheid
  • administratieve vereenvoudiging
  • transparantie
  • schaalbaar model

De ministerraad van 16 juli 2021 was akkoord gegaan met de opstart van een overheidsopdracht voor de haalbaarheidsstudie. Vandaag neemt de ministerraad akte neemt van de resultaten van die studie. De minister van Economie en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming zijn belast met het opstarten van een tweede overheidsopdracht voor de ontwikkeling en de implementatie van het platform, volgens de onderhandelingsprocedure.