09 nov 2018 18:25

Implementatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Stand van zaken

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir akte van de stand van zaken van de implementatie van het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap in België.

De stand van zaken vormt het startpunt voor de volgende rapportering van België aan het VN-comité, voorzien voor april 2020. Op deze manier kunnen alvast knelpunten en lacunes geïdentificeerd worden en bijkomende acties voorgesteld worden om hier aan tegemoet te komen. Dit verslag geeft al een zinvolle eerste indicatie:

  • Wat opvalt, is dat de betrokken administraties en beleidscellen hoofdzakelijk aandacht besteden aan de specifieke aanbevelingen van het VN-comité die betrekking hebben op een bepaald bevoegdheidsdomein. Voor sommige thema’s werden maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het VN-comité, voor andere niet.
  • De transversale aanbevelingen en de aanbevelingen die een gestructureerde integratie van de rechten van personen met een handicap vereisen, werden slechts in mindere mate geïmplementeerd. Zeker wat het verstrekken van gegevens en indicatoren betreft, is nog een belangrijke inspanning nodig.

Alle betrokken ministers en staatssecretarissen worden verzocht om in 2018 en 2019 na te gaan welke specifieke maatregelen genomen moeten worden om de volwaardige participatie en het volwaardig burgerschap van personen met een handicap te verwezenlijken.

De staatssecretaris voor Personen met een Beperking krijgt de opdracht om samen met het coördinatiemechanisme in overleg te treden met de betrokken beleidscellen en administraties. Dit overleg heeft als doel om de aanbevelingen van het VN-comité te duiden en te onderzoeken welke bijkomende maatregelen aangewezen zijn. Daarbij wordt ook het maatschappelijk middenveld betrokken, en in het bijzonder de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap.