20 jan 2012 14:55

Impulsfonds huisartsengeneeskunde

Oprichting van een impulsfonds voor huisartsengeneeskunde

Oprichting van een impulsfonds voor huisartsengeneeskunde

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de oprichting van een impulsfonds voor huisartsengeneeskunde en de vaststelling van zijn werkingsregels.

Het ontwerp vervangt het huidige koninklijk besluit van 15 september 2006.  De bepalingen over de steun voor de installatie van huisartsen en de financiële steun voor administratieve hulp in de praktijk van de huisarts worden uitgebreid.

Steun voor installatie van huisartsen:

  • Bij een aanvraag samen met een aankoopbewijs van een onroerend goed, kan de huisarts voortijdig een renteloze lening ontvangen.
  • Bij de verhuis van een praktijk in een prioritaire zone naar een praktijk in een gelijkaardige zone, kan de huisarts een installatiepremie bekomen (indien de arts voorheen geen premie ontving).
  • Huisartsenkringen kunnen een uitbreiding van de zone voorstellen die ten minste een gemeente beslaat.
  • De validatie van de aanvragen voor de uitbreiding of de beperking van een prioritaire zone door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen wordt vereenvoudigd.

Financiële steun voor administratieve hulp:

  • Er komt een tegemoetkoming in de loonkosten van huisartsen die een eigen praktijk hebben of een praktijk binnen een groepering.
  • Er komt een tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van diensten voor geneesheren.