23 jan 2009 10:10

Indentity and access management

E-governementtoepassingen: gebruikers- en toegangsbeheer

E-governementtoepassingen: gebruikers- en toegangsbeheer

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne kennis genomen van de synthesenota die de visie en de uitgangspunten van het project rond het gebruikers- en toegangsbeheer van e-governementtoepassingen op federaal niveau voorstelt. De ministerraad nam ook kennis van de geplande governance structuur voor het beheer van het federale identity-and-management-systeem (IAM).

De nota is gebaseerd op de resultaten van de opdracht 'Voorstudie voor de uitvoering van een IAM-oplossing voor externe gebruikers' die in 2007 op initiatief van de FOD Financiën en de FOD Informatie- en Communicatietechnologie werd uitgevoerd in samenwerking met de FOD Justitie en de FOD Economie na overleg met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en e-health.

Het project voor het gebruikers- en toegangsbeheer heeft als doel globale uitgangspunten en principes te formuleren voor de toegangsrechten van alle federale e-governementtoepassingen, zodat de authenticiteit en de integriteit van de informatie wordt gewaarborgd met het oog op de beveiliging van de toegang tot informatie.