11 dec 2014 16:21

Informaticabeheer van de boekhouding van de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om een overeenkomst af te sluiten, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, tussen de firma EASI en de Regie der Gebouwen voor het informaticabeheer van de boekhouding. 

De Regie der Gebouwen wil het informaticabeheer van haar boekhouding in eigen beheer uitvoeren, zodra eigen informaticapersoneel aangeworven en opgeleid is. In afwachting daarvan moet met EASI een nieuwe overeenkomst worden voorzien voor de exploitatie van de bestaande boekhoudingssoftware om zo de continuïteit van de werking van de boekhouding en de betaling van de facturen van de Regie te verzekeren. Enkel de medewerkers van de firma EASI kennen immers deze oude boekhoudingssoftware die speciaal voor de Regie werd ontwikkeld.

De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar vanaf 1 januari 2015, met mogelijkheid tot verlenging van 8 maanden.