07 dec 2012 18:14

Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties

De ministerraad stelt de kandidaten voor het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische informatie voor.

De ministerraad stelt de volgende kandidaten voor  het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische informatie voor (met tweede keuze tussen haakjes):

  • de heer Hendrik Pinxten (de heer Olivier Faelens)
  • de heer Luc Willems (mevrouw Kathleen Jansen)
  • de heer Gérard De Coninck (de heer Dany Lesciauskas)
  • de heer Jean-François Husson (mevrouw Mireille Stallmaster-Degen)

 

Als plaatsvervanger:

  • de heer Olivier Faelens (de heer Christophe Caliman)
  • mevrouw Katleen Jansen (de heer Jelle Flo)
  • de heer Dany Lesciauskas (mevrouw Caroline Sagesser)
  • mevrouw Mireille Stallmaster-Degen (de heer Benjamin Mine)

Na de aanwijzing van de kandidaten van de ministerraad, wijst de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn kandidaten aan en gaat over tot stemming.