20 apr 2007 17:00

Informatie over kosten thuisverpleging

Informatie aan de patiënt over de werkelijke kosten voor thuisverpleging

Informatie aan de patiënt over de werkelijke kosten voor thuisverpleging

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorlegde over de informatie aan de patiënt over de kosten van de thuisverpleging. Het ontwerp legt de verpleegkundigen de verplichting op in hun kwitanties en ereloonnota's voor de patiënt een aantal gegevens te vermelden. Het gaat om gegevens die de factuur transparant maken op het vlak van honoraria, tegemoetkomingen van de verplichte verzekering, persoonlijk aandeel, werkelijk betaald persoonlijk aandeel... De verplichting geldt voor alle verstrekkingen van de nomenclatuur thuisverpleging, behalve die waar de verpleegkundige het remgeld zelf int. De bedoeling van de maatregel is om aan elke patiënt een duidelijk overzicht te geven van de kosten en de tegemoetkoming van het ziekenfonds zoals nu al geldt voor de ziekenhuiskosten. Door de patiënt duidelijk te informeren over de uitgaven wil de regering de patiënt informeren over de kosten van de thuiszorg, aangezien die in de toekomst steeds belangrijker wordt.