30 jun 2023 21:15

Informatieverstrekking inzake de milieu-impact van pakketbezorging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Post Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de informatieverstrekking omtrent de milieu-impact van pakketbezorging wil verbeteren.

De afgelopen jaren hebben de pakketbezorgingsdiensten een exponentiële groei doorgemaakt, met grote gevolgen voor het milieu. Om de milieu-impact van pakketbezorging te beperken, moet de informatie voor postgebruikers worden verbeterd zodat dat zij zich bewuster worden van deze problematiek en hun keuze voor producten hieraan kunnen aanpassen.

In deze context heeft het ontwerp van koninklijk besluit verschillende doelstellingen:

  • aan de gebruikers nauwkeurige informatie verstrekken over de milieu-impact die veroorzaakt wordt door de verschillende aangeboden manieren om pakjes te bezorgen
  • aan het BIPT en aan de overheid actuele informatie verstrekken aan de hand waarvan de evolutie van de problematiek gevolgd kan worden
  • de bestaande initiatieven beklemtonen en daarbij de verspreiding van goede praktijken bij de aanbieders van postdiensten aanmoedigen om België als een voorbeeldlidstaat te positioneren op het vlak van duurzame pakketbezorging

Daarnaast wordt de bevordering van een duurzame postdienst als een gegronde doelstelling beschouwd waardoor aan de operatoren maatregelen kunnen worden opgelegd in de vorm van essentiële eisen conform de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2022 betreffende de postdiensten inzake milieu-informatie