31 aug 2018 17:57

Informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken omvat.

Het voorontwerp bevat de nodige wettelijke basissen en juridische verfijningen voor een verdere informatisering van meerdere aspecten van de burgerlijke en strafrechtelijke procesketen: een aanpassing van de toegangsregels van het Centraal Strafregister, een verdere uitwerking van de elektronische procedure van de collectieve schuldenregeling, en uitbreidingen van de wettelijke kaders van bestaande digitale platformen gehouden door de beroepsorganisaties betrokken bij justitie.

Ten slotte werden er nog diverse bepalingen opgenomen die eveneens beogen het justitieapparaat in brede zin te moderniseren. Zo bevat het voorontwerp onder meer een hervorming van het statuut van rechters in ondernemingszaken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.