COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

25 jul 2008 12:45

Infrabel

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van Infrabel

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van Infrabel

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte de benoeming goedgekeurd van een lid van de raad van bestuur van Infrabel, nv van publiek recht. Het gaat om mevrouw Fabienne Gorller die mevrouw Vanessa Matz vervangt en van wie ze het mandaat tot 29 oktober 2010 voleindigt.