23 dec 2008 11:00

Infrabel

Nieuwe uitgifte van aandelen door Infrabel

Nieuwe uitgifte van aandelen door Infrabel

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte machtiging gegeven aan Infrabel om nieuwe aandelen uit te geven om de bijdrage van de NMBS-Holding in investeringswerken ter waarde van 40 miljoen euro te vergoeden. De verrichting maakt deel uit van de uitvoering van de overeenkomst tussen de federale staat, het Waals Gewest, de NMBS-Holding en Infrabel met de bedoeling een prefinanciering door het Waals Gewest te organiseren voor investeringen op de spoorlijn tussen Brussel en Aarlen (lijn 161 en 162).