04 dec 2009 12:04

Infrabel

Uitgifte van nieuwe aandelen om de kapitaalinbreng door de NMBS-Holding te vergoeden

Uitgifte van nieuwe aandelen om de kapitaalinbreng door de NMBS-Holding te vergoeden

Op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte heeft de ministerraad toestemming gegeven aan de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel om nieuwe aandelen uit te geven die de kapitaalinbreng door de NMBS-Holding moeten vergoeden.

De beslissing om 26.233 nieuwe aandelen uit te geven wordt genomen in het kader van het mechanisme dat de financiering regelt van de moderniseringswerken op spoorlijnen 161 en 162 tussen Brussel en Aarlen. Voor alle constructies uitgevoerd tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2009 staat de NMBS-Holding immers op het punt de kapitaalinbreng in Infrabel uit te voeren voor de reeds uitgevoerde investeringswerken. Infrabel moet dus nieuwe aandelen uitgeven om deze inbreng in natura van investeringswerken te vergoeden.