19 jul 2007 17:00

Infrabel

Wijziging van de statuten van Infrabel

Wijziging van de statuten van Infrabel

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens voorstelden met de wijziging van de statuten van Infrabel. De wijziging schrijft in de statuten het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal in dat de buitengewone algemene vergadering van infrabel op 16 juli 2007 heeft goedgekeurd. De regering had Infrabel groen licht gegeven om zijn kapitaal met 205.418.000 euro te verhogen door uitgifte van nieuwe aandelen. Met die bijkomende middelen zal Infrabel de resterende investeringen voor de hogesnelheidslijnen kunnen afwerken. Eind 2008 zal België een van de eerste landen zijn die zijn hogesnelheidsnetwerk volledig klaar heeft, met lijnen naar Frankrijk, Engeland, Nederland en Duitsland.