05 jun 2009 13:29

Infrabel

Raad van bestuur van Infrabel nv van publiek recht

Raad van bestuur van Infrabel nv van publiek recht

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere om het aantal mandaten van de raad van bestuur van Infrabel nv van zes tot acht op te trekken. De ministerraad benoemt ook mevrouw Christine Vanderveeren als lid en voorzitter van de raad van bestuur van Infrabel voor een termijn van zes jaar.