16 dec 2011 12:30

Infrabel

Infrabel geeft nieuwe aandelen uit

Infrabel geeft nieuwe aandelen uit

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette voorlegde en dat Infrabel nv van publiek recht de toestemming geeft om 51 606 nieuwe aandelen uit te geven om de kapitaalinbreng van de NMBS-holding te financieren.