06 sep 2013 13:06

Inhoudingsplicht voor de sector van de bewakings- en/of de toezichtdiensten

Sinds 1 september 2013 is een inhoudingsplicht van toepassing voor de sector van de bewakings- en/of toezichtdiensten. Die inhoudingsplicht verplicht de persoon die een beroep doet op de diensten van een bewakings- of toezichtsbedrijf met fiscale schulden, 15 pct van het factuurbedrag in te houden en door te storten aan de fiscale administratie.

De inhoudingsplicht in de sector van de bewakings- en toezichtsdiensten is van toepassing op facturen betaalbaar vanaf 1 september 2013. De inhoudingsplicht bestond al sedert 2008 voor de bouwsector.
Op de website My Minfin kan men nagaan of er al dan niet een inhoudingsplicht is voor een bepaalde ondernemer uit de sector van de bewakings- en/of toezichtssector.
Als een persoon via de website My Minfin vaststelt dat de bewakings- of toezichtsdienst waar hij beroep op doet fiscale schulden heeft moet hij de inhouding doen tot maximum 15 pct van het factuurbedrag.