23 jan 2009 10:10

Inkomensgarantie voor ouderen

Neutralisering van negatieve gevolgen van de verhoging van het minimumpensioen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Neutralisering van negatieve gevolgen van de verhoging van het minimumpensioen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Personen met een Handicap Julie Fernandez Fernandez een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de negatieve gevolgen van de verhoging van de minimumpensioenen neutraliseert voor de personen die 65 jaar zijn of ouder en die recht hebben op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het minimumpensioen.

Door vanaf 1 juni 2009 de vrijstelling bij de berekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met 4,5% te verhogen, kunnen ouderen met een handicap volledig van de verhoging van de minimumpensioenen genieten waartoe in 2008 en in 2009 werd beslist.