25 jul 2008 12:45

Inkomensgarantie voor ouderen

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena beslist het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen vanaf 1 oktober 2008 met 5 euro te verhogen. Het basisbedrag wordt dan 590,60 euro aan de nieuwe index, het verhoogd bedrag respectievelijk 885,90 euro. De beslissing past in de maatregel die de ministerraad tijdens de begrotingscontrole 2008 heeft genomen om de koopkracht te versterken.

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in art. 6, §1 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen goedgekeurd.