13 mei 2011 13:29

Inkomensgarantie voor ouderen

Aanpassing van de inkomensgarantie voor ouderen aan de welvaart

Aanpassing van de inkomensgarantie voor ouderen aan de welvaart

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inkomensgarantie voor ouderen aanpast aan de welvaart. Het voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden  verhoogt de inkomensgarantie voor ouderen met 2% vanaf 1 september 2011.

(*) tot verhoging van het bedrag bedoeld in art. 6, §1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.