17 jul 2009 11:53

Inkomsten uit spaargelden

Toepassing van de Europese richtlijn over de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

Toepassing van de Europese richtlijn over de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de Europese richtlijn (*) over de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling toepassen. De richtlijn belast de inkomsten van spaargelden en garandeert het principe van vrij verkeer. Beide ontwerpen werden ingediend door minister van Financiën Didier Reynders.

België wil met ingang van 1 januari 2010 uit het overgangsregime voor de toepassing van de richtlijn stappen en het systeem van gegevensuitwisseling toepassen. Voor de financiële sector heeft dat op operationeel vlak gevolgen op korte termijn. De uitbetalende instanties moeten immers vanaf 1 januari 2010 de gegevens over de  interestbetalingen kunnen registreren en bewaren, om ze daarna over te maken aan de FOD Financiën. 

Tot nu heeft België (samen met Luxemburg en Oostenrijk) een bronbelastingstelsel toegepast op de uitgaande interestbetalingen van de inkomsten uit spaargelden. De Belgische uitbetalende instanties hielden een woonstaatheffing in en droegen een gedeelte van de opbrengsten over aan de woonplaatsstaat, zonder dat inlichtingen over de uiteindelijk gerechtigde en de interestbetaling aan deze woonstaat dienden te worden verstrekt.

(*) richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie.