16 feb 2007 16:00

Inkomstenbelasting

Fiscale aanmoedigingen voor het bouwen of verwerven van een woning - tweede lezing

Fiscale aanmoedigingen voor het bouwen of verwerven van een woning - tweede lezing

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wijzigt en ze in overeenstemming brengt met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het voorontwerp past een aantal bepalingen aan die volgens de ingebrekestelling door de Europese Commissie in strijd zijn met het Europees verdrag. (2005/5061 - 4 april 2006) Het gaat hier hoofdzakelijk om fiscale aanmoedigingen voor de bouw en de aankoop van een woning. De aanmoediging wordt uitgebreid tot woningen gelegen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.