26 jan 2007 16:00

Inkomstenbelastingen

Belastingvermindering voor de aankoop van een dieselvoertuig uitgerust met een roetfilter

Belastingvermindering voor de aankoop van een dieselvoertuig uitgerust met een roetfilter

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een dieselvoertuig uitgerust met een roetfilter. Dit voorstel werd ingediend door de minister van Financiën Didier Reynders. Het ontwerp wijzigt het Wetboek van inkomstenbelastingen en bevat de uitvoeringsmaatregelen van artikel 13 van de programmawet van 27 december 2006.