20 apr 2007 17:00

Inkomstenbelastingen

Fiscale voordelen voor overuren

Fiscale voordelen voor overuren

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen 154bis, derde lid, en 275, vierde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 uitvoert. Het gaat om fiscale voordelen voor overuren, een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders. Het ontwerp verhoogt de percentages van de belastingvermindering voor bezoldigingen voor overwerk en van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen voor gepresteerde overuren tot de wettelijke voorziene maxima. De wijzigingen die het wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 hierin aanbracht, zijn er ook in verwerkt. Zo worden de overeengekomen beslissingen van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 over de fiscale voordelen voor overuren in wettelijke bepalingen omgezet.