03 apr 2009 11:53

Inkomstenbelastingen

Forfaitaire beroepskosten bij de berekening van inkomstenbelastingen verhoogd

Forfaitaire beroepskosten bij de berekening van inkomstenbelastingen verhoogd

De ministerraad heeft forfaitaire beroepskosten voor de eerste schijf van beroepsinkomsten en het aftrekbare maximumbedrag verhoogd. Voor het aanslagjaar 2009 bedragen de forfaitaire beroepskosten voor de eerste schijf 28,7%. Het maximumbedrag wordt met 1,5% verhoogd en bedraagt  2592,50 euro. 

De ministerraad keurt die beslissing die hij in het kader van de beslissingen over de begroting 2009 op 23 oktober 2008 had genomen, nu definitief goed. 

 (*) ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 november 2006 houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.