26 jan 2007 16:00

Inkomstenbelastingen

Fiscale aanmoedigingen inzake het bouwen of verwerven van een woning

Fiscale aanmoedigingen inzake het bouwen of verwerven van een woning

Op voorstel van de minister van Financiën, Didier Reynders, keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wijzigt teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Dit wetsontwerp strekt ertoe een aantal bepalingen die in strijd lijken met het Europees verdrag, volgens de ingebrekestelling nr. 2005/5061 van 4 april 2006 vanwege de Europese Commissie, aan te passen. Het gaat hier hoofdzakelijk om fiscale aanmoedigingen inzake het bouwen of verwerven van een woning. De regels worden met name uitgebreid tot woningen gelegen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.