13 nov 2015 14:22

Inschrijving punt op de agenda van het Overlegcomité over budget voor het Interfederaal Gelijkekansencentrum

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs akkoord om een punt op de agenda van het Overlegcomité van 25 november 2015 in te schrijven over het budget voor het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Het budget van het Centrum voor 2015, goedgekeurd door de interfederale raad van bestuur, ligt vast op 7,84 miljoen euro, waarvan 6,2 miljoen euro ten laste van de federale staat.

Het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 bepaalt dat het Overlegcomité de begroting moet goedkeuren.