20 mrt 2008 18:58

Installatie van de regering

Samenstelling en werking van de nieuwe regering

Samenstelling en werking van de nieuwe regering

Na de eedaflegging van de ministers deze ochtend om 13 uur in het Kasteel van Laken, vergaderde de ministerraad in de Wetstraat 16. Tijdens die eerste vergadering nam de ministerraad een aantal maatregelen voor de installatie van de regering. De bevoegdheden van de ministers en staatssecretarissen werden als volgt verdeeld:

 • de heer Yves Leterme eerste minister
 • de heer Didier Reynders vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
 • mevrouw Laurette Onkelinx vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
 • de heer Patrick Dewael vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken 
 • de heer Jo Vandeurzen vice-eersteminister en minister van Justitie 
  en Institutionele Hervormingen 
 • mevrouw Joëlle Milquet vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
 • de heer Karel De Gucht minister van Buitenlandse Zaken 
 • mevrouw Sabine Laruelle minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 
 • mevrouw Marie Arena minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden 
 • de heer Pieter De Crem minister van Landsverdediging 
 • de heer Paul Magnette minister van Klimaat en Energie 
 • de heer Charles Michel minister van Ontwikkelingssamenwerking 
 • mevrouw Inge Vervotte minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
 • de heer Vincent Van Quickenborne minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
 • mevrouw Annemie Turtelboom minister van Migratie- en asielbeleid
 • de heer Etienne Schouppe staatssecretaris voor Mobiliteit toegevoegd aan de eerste minister
 • de heer Carl De Vlies staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding toegevoegd aan de eerste minister
 • de heer Bernard Clerfayt staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën
 • de heer Olivier Chastel staatssecretaris belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
 • de heer Frédéric Laloux staatssecretaris voor Armoedebestrijding toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
 • mevrouw Julie Fernandez-Fernandez staatssecretaris voor Personen met een Handicap toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • de heer Melchior Wathelet staatssecretaris voor Begroting toegevoegd aan de eerste minister en staatssecretaris voor Gezinsbeleid toegevoegd aan de minister van Werk 

Eerste minister Yves Leterme en de vice-eersteministers Didier Reynders, Laurette Onkelinx, Patrick Dewael, Jo Vandeurzen en Joëlle Milquet vormen samen het kernkabinet.

De ministers en staatssecretarissen namen kennis van de circulaires over de werking van de regering, van de nota's over hun statuut als regeringslid en over de procedures die ze moeten volgen voor de vermogensaangifte. Verder namen ze ook kennis van de circulaire over de installatie van de secretariaten en de beleidscellen.