16 okt 2020 21:44

Installatie van de regering

De ministerraad heeft een aantal beslissingen genomen in het kader van de installatie van de regering. 

Het gaat over:

 • richtlijnen op het vlak van de officiële communicatie van de regeringsleden  betreffende hun websites en de publicatie van de samenstelling van hun beleidscellen
 • de vertegenwoordiging van de federale regering in de algemene comités A, B et C
 • de aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
 • de huisvesting van de secretariaten, de cel algemene beleidscoördinatie, de cellen algemeen beleid en de beleidscellen van de regeringsleden
 • het budget voor de beleidscellen en de coördinatiecel van de Covid-19 commissaris 
 • de aanwijzing van de federale regeringsleden in het Overlegcomité: 
  • vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne
  • vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès
  • vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet

  • vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding Vincent Van Peteghem

  • vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke