28 feb 2013 17:25

Instelling van een Spoorcodex

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed dat een spoorcodex invoert. De codex verzamelt verschillende wetten over de spoorwegen in een tekst.

Het voorontwerp vervolledigt de omzetting van een aantal richtlijnen en brengt noodzakelijke wijzigingen aan in de spoorwegreglementering op basis van de verworven ervaring sinds de goedkeuring van de:

  • de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur
  • de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen
  • de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de EU

De regeringen van de gewesten werden betrokken bij de uitwerking van het voorontwerp. Het wordt aan de Raad van State voorgelegd.