12 okt 2018 18:13

Instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten, en Armenië

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten enerzijds, en Armenië anderzijds.

Deze partnerschapsovereenkomst, gedaan te Brussel op 24 november 2017, heeft als doel om de EU-Armenië-partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst van 1999 te vervangen. De nieuwe overeenkomst stelt een breed politiek en economisch partnerschap tussen de beide partijen in, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en nauwe banden, met inbegrip van een toenemende betrokkenheid van de Republiek Armenië bij het beleid, de programma’s en de agentschappen van de Europese Unie.

De overeenkomst bevat de politieke standaardclausules van de EU inzake mensenrechten, het Internationaal Strafhof, massavernietigingswapens, handvuurwapens en lichte wapens en terrorismebestrijding. Zij bestrijkt tevens de politieke dialoog en hervormingen en de samenwerking op vlak van buitenlands en veiligheidsbeleid, samenwerking op vlak van justitie, vrijheid en veiligheid, economische en sectorale samenwerking en samenwerking op vlak van handel en investeringen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.