13 dec 2012 15:53

Instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG-Marokko

De ministerraad gaat akkoord met een voorontwerp van wet houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, haar lidstaten en Marokko*.

De overeenkomst heeft als doel de luchtvaartbetrekkingen tussen de Europese Unie en Marokko gerleidelijk te liberaliseren, in ruil voor een geleidelijke overname van het communautaire acquis inzake luchtvaart door Marokko. De overeenkomst geeft uiting aan de Europese wil om de gemeenschappelijke luchtvaartruimte tot de buurlanden van de Europese Unie uit te breiden. Marokko is het eerste niet-Europese land dat zo'n overeenkomst heeft ondertekend. Ze zal als referentie voor de Euro-mediterrane luchtvaartbetrekkingen dienen. Dankzij de oprichting van deze gemeenschappelijke luchtvaartruimte kunnen Europese en Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen uit eender welk punt in Europa en Marokko opstijgen, om een markt te bedienen die meer dan 11 miljoen reizigers in 2010 telde. Passagiers kunnen gebruik maken van volkomen nieuwe verbindingen die veelvuldige overstappen overbodig maken. Tussen 2006 en 2010 is het luchtverkeer tussen België en Marokko bijna verdubbeld en nadert een miljoen passagiers per jaar. De toename komt vooral door de ontwikkeling van lagekostluchtvaartmaatschappijen die 77% van de markt België-Marokko in 2010 voor hun rekening namen. Naast de vrijmaking van de markt zorgt deze overeenkomst voor een hoger en uniform niveau van veiligheid en beheer van het luchtverkeer met Marokko en voor de toepassing van de communautaire regels inzake concurrentie, consumentenrechten en milieubescherming. Deze harmonisatie van de normen zal ook eerlijke concurrentievoorwaarden garanderen.

* Brussel, 12 december 2006.