02 jun 2017 18:25

Instemming met de globale economische en handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de globale economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie enerzijds, en Canada anderzijds.

De handelsovereenkomst werd in Brussel gedaan op 30 oktober 2016 en bestaat uit 30 hoofdstukken, verschillende bijlagen en haar gezamenlijk interpretatief instrument. De voornaamste resultaten van de handelsovereenkomst kunnen in 3 algemene doelstellingen gecategoriseerd worden:   

  • streven naar een toegenomen economische groei en tewerkstelling via bijkomende liberalisering
  • zorgen voor een evenwichtige omkadering
  • streven naar een beter respect voor sociale en milieunormen zoals bepleit in de actueel geldende Europese Handelsstrategie - “Trade for All – Towards a more responsible trade and investment policy” (2015) – die geïnspireerd is op de politieke wil om beter vorm te geven aan duurzame ontwikkeling

CETA zal de handelstarieven voor de meeste verhandelde goederen en diensten verwijderen of afbouwen. Voor een brede waaier aan producten zal zij tevens zorgen voor wederzijdse erkenning en certificatie. Canada zal haar overheidsopdrachten op federaal en lokaal niveau bovendien openstellen voor Europese ondernemingen. Europese verleners van diensten gaande van scheepvaart tot telecom, bouwkunde, boekhouding en milieudiensten zullen dan ook toegang krijgen tot de Canadese markt. De onderhandelingen leidden ook tot een toegenomen bescherming van de Europese geografische indicaties. 

Mede op aandringen van België is er een ambitieus hoofdstuk over duurzame ontwikkeling opgenomen om milieu- en sociale standaarden te beschermen en er zeker van te zijn dat handel en investeringen beide versterken. Om tegemoet te komen aan legitieme verzuchtingen van de burger dat de overeenkomst te veel macht zou geven aan multinationals en dat de vrijheid van overheden om te reguleren op gebied van gezondheid, veiligheid en milieu zou worden beknot, wordt er zowel in het verdrag als in een gezamenlijk interpretatief instrument benadrukt dat overheden alle vrijheid om te reguleren behouden. De CETA-overeenkomst respecteert uitzonderingen voor een aantal gevoelige sectoren en zal bijgevolg geen handelstarieven elimineren in verband met overheidsdiensten, audiovisuele en transportdiensten, noch als het gaat om een aantal specifieke landbouwproducten. Als gevolg van een brede publieke consultatie in 2015 werd het Investeerder-Staat-arbitragesysteem (ISDS) ook vervangen door het Investment Court System om onder andere overheidscontrole op de keuze van de bevoegde rechters te verzekeren en meer transparantie te bieden.