22 mei 2021 11:03

Instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over cultureel erfgoed

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving. 

De Kaderconventie werd gedaan te Faro op 27 oktober 2005 en heeft als doel ervoor te zorgen dat het cultureel erfgoed en de cultuur in het algemeen de plaats behouden die hun toekomt in een nieuw model voor duurzame ontwikkeling.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.