02 jun 2017 18:25

Instemming met de luchtvaartovereenkomst tussen België en Guinee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de luchtvaartovereenkomst tussen België en Guinee.

Deze overeenkomst, gesloten in Conakry op 2 april 2015, vervangt de bilaterale luchtvaartovereenkomst van 21 oktober 1994 waarvan meerdere clausules verouderd waren of niet met het communautair recht overeenstemden of gewoon niet meer aan de behoeften van de belanghebbenden of aan de ontwikkeling op aeropolitiek vlak beantwoordden.

De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op de overeenkomstsluitende partijen en hun aangewezen luchtvaartmaatschappijen en regelen, met inachtneming van de wetten en reglementen van de overeenkomstsluitende partijen (en van de Europese voorschriften voor België), alle aspecten voor de exploitatie van de luchtvaartverbindingen bedoeld in de bij deze overeenkomst gevoegde "Routetabel", die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst.