25 okt 2018 16:49

Instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en belastingsontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met een overeenkomst en een protocol tussen België en Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting, en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting bij belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

De overeenkomst, ondertekend op 26 juli 2007 te Kampala, heeft tot doel dubbele belasting te vermijden en het ontduiken van belasting bij belastingen naar het inkomen en naar het vermogen te voorkomen.

Het protocol, ondertekend op 25 april 2014 te Kampala, vervangt artikel 27 van de overeenkomst, dat betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen over fiscale aangelegenheden, om de uitwisseling van bankgegevens mogelijk te maken en de overeenkomst aldus in overeenstemming te brengen met de internationale standaard op vlak van de uitwisseling van inlichtingen.

Zoals de meeste gelijkaardige overeenkomsten die door België werden gesloten, volgt de nieuwe overeenkomst, zoals gewijzigd door het protocol, in ruime mate het OESO-modelverdrag.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.