23 mrt 2018 17:09

Instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking met betrekking tot de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld.

Deze overeenkomst, gedaan te Brussel op 29 mei 2009, bepaalt:

  • de procedures met betrekking tot de herverdeling van de inningskosten wanneer eigen middelen ter beschikking worden gesteld van de EU-begroting in geval van gecentraliseerde vrijmaking voor goederen die bij de douane in een lidstaat zijn aangegeven maar fysiek zijn aangebracht bij de douane in een andere lidstaat
  • de manier waarop de inningskosten worden vastgesteld en hoe ze tussen de betrokken lidstaten worden herverdeeld
  • de verplichting voor de lidstaat die de enige gecentraliseerde inklaringsvergunning heeft afgeleverd om de helft van de inningskosten toe te kennen aan de lidstaat waar de goederen werden aangeboden om de regeling te verlaten
  • de regeling van geschillen die zouden ontstaan met betrekking tot de interpretatie of de werking ervan, bij voorkeur door onderhandeling

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.