05 mrt 2021 16:44

Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing, op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Sophie Wilmès, een voorontwerp van wet goed dat instemt met de aanvullende overeenkomst tussen België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België.

De plannen van het Europees Ruimteagentschap (ESA) om het centrum van Redu uit te breiden, en de intentie om, naast het station in Redu, ook een Bureau voor de betrekkingen van het Agentschap met de Europese Unie in Brussel te vestigen, brachten het Agentschap ertoe aan de Belgische overheid een herziening te vragen van het akkoord uit 1966 over de juridische en praktische aspecten van de werking van het Station van Redu, evenals van het Zetelakkoord uit 1993. Tijdens de onderhandelingen werd overeen gekomen dat de werking van het station in Redu zou behandeld worden in een nieuw akkoord, terwijl in een aanvullende overeenkomst bij het verdrag uit 1975 de voorrechten en immuniteiten van zowel het station te Redu als van het Bureau te Brussel zouden worden opgenomen.

De aanvullende overeenkomst tussen België en ESA, die werd ondertekend te Brussel op 24 mei 2017, verduidelijkt een aantal aspecten over de voorrechten en immuniteiten die door België aan ESA in Brussel en tin Redu worden toegekend met het oog op zijn goede werking.

Het voorontwerp, aangapst aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.